Nguyên tắc làm việc

Nguyên tắc làm việc

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG: TIN TƯỞNG
Chúng tôi luôn quan niệm rằng: đối với Khách hàng hay bất kỳ cá nhân,tổ chức nào, chữ “Tín” luôn phải đặt lên hàng đầu. Trong mọi trường hợp, giữ vững và hoàn thành những cam kết đã hứa là mục tiêu tối thượng. Từ đó, tạo được niềm tin từ phía Khách hàng và Đối tác.

ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP: TÂM – CHÍ (Đồng tâm, chung chí hướng)
Tất cả chúng ta (toàn thể cán bộ nhân viên của công ty) làm việc và hợp tác tại đây vì cùng một mục tiêu chung: “sự phát triển của tổ chức luôn gắn liền với sự phát triển của cá nhân”. Cùng nhau, chúng ta sẽ kiến tạo một văn hoá yêu thương và hơn cả một gia đình.

ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC: TINH – GỌN (tinh xảo, gọn gàng)
Chúng tôi tin rằng: trong công việc, sự chuẩn bị chu đáo, sự sắp xếp gọn gàng, cũng như sự tỉ mỹ, tinh xảo khi thực hiện công việc sẽ là con đường ngắn nhất dẫn đến sự thành công của một dự án.

ĐỐI VỚI SỰ THAY ĐỔI: TÍCH CỰC (suy nghĩ tích cực)
Cuộc sống luôn thay đổi, ý thức được điều này chúng tôi luôn đương đầu với sự thay đổi bằng một thái độ, một suy nghĩ tích cực. Đây cũng là kim chỉ nam cho mọi hành động của từng cá nhân trong việc thích nghi với mọi hoàn cảnh

ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ: TƯ DUY
Khi thực hiện bất cứ công việc nào, hãy thử suy nghĩ theo tiêu chí: P-D-C-A (Plan – Do – Check – Action) chính tiêu chí này sẽ giúp cho chúng ta giảm tối đa lỗi sai, hoàn thành đúng tiến độ và đạt được chất lượng theo yêu cầu